Skip to content
image

Luminox #EverySecondsCount / KOC Generated Content

March, 2022

ใครจะเล่าเรื่องนาฬิกา อึด ถึง ทน ของ Luminox ไปได้ดีกว่าผู้ใช้จริง
#EverySecondsCount แคมเปญจาก Luminox ที่อยากจะบอกกลุ่มเป้าหมายสายลุยว่า ทุกวินาทีมีค่า
เลยต้องมีนาฬิกาที่เที่ยงตรง อึด ถึก และทน อยู่เคียงข้าง โดยให้ผู้ใช้จริงทำคอนเท้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ Luminox ของสายลุยแต่ละ lifestyle
ไม่ว่าจะเป็น นักปีนเขา นักดำน้ำ สายกิจกรรม Outdoor เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นรีวิวจริง จากผู้ใช้จริง
และแบรนด์ยังได้คอนเท้นสวยๆ จากผู้ใช้จริงนำมาโปรโมทและทำโฆษณาต่อได้ด้วย จากผู้ร่วมแคมเปญ 18 คน ได้ผลิตคอนเท้นให้แบรนด์ร่วมกันมากกว่า 200 คอนเท้นในเวลา 3 เดือน