Skip to content
image

Biotherm x PP Krit

March, 2022

ครั้งแรกกับการใช้ Hormone marketing หรือ Fandom marketing กับการเปิดตัว พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ในฐานะ Brand Ambassador
เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ไปสู่คนรุ่นใหม่ การทำวิดิโอเปิดตัวจึงต่างไปจากการทำหนังโฆษณาทั่วไป เพราะจากที่ปกติทำสั้นกระชับ ในรอบนี้เราเลือกที่จะทำเป็นวิดิโอสัมภาษณ์ 3 นาที
ในเรื่องที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับ พีพี สอดแทรกไปด้วยการเล่าเรื่องของแบรนด์และสินค้า
โดยแคมเปญนี้ ยังต่อยอดไปถึงการออก Exclusive set ที่ขายหมดภายในเวลาไม่ถึง 1 ชม. หลังจากประกาศขาย และ Exclusive Fan-meet event
ที่มีคนซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้โชคดีจำนวนมาก